Ekologinen Liune Solutions

Olemme asettaneet ympäristöön, turvallisuuteen ja laatuun liittyviä päämääriä ja tavoitteita, joiden toteutumista seuraamme sovitusti. Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteella arvioimalla valmistusprosessien, tuotteiden ja jakelun tehokkuutta. Kehitämme lisäarvoa tuottavia kevytrakennejärjestelmiä ja ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Erityisesti painotamme järjestelmien tuomia etuja rakennuksen koko elinkaareen. Kannustamme asiakkaitamme elinkaariperusteiseen päätöksentekoon. Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset minimoimme kehittämällä tuotteiden ekotehokkuutta ja energiataloudellisuutta.

Teräksellä on oma roolinsa yhteiskunnan pyrkimyksessä vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tavoitteenamme on olla valmistaja joka edistää energiansäästöä ja -tuotantoa työskentelemällä turvallisesti ja kehittämällä tuotantotkniikkaa turvallisuutta vaalien.

Turvalliset Liune ratkaisut Liune on turvallinen asentaa ja käyttää

Tuotteet on erityisesti kehitetty asentajaystävällisiksi ja turvallisiksi käyttää.

Tutustu tuotteisiin

Tutustu tuotteisiin