Sopiva ovi jokaiseen hoivatilaan

Den smidiga Liune passar bra även till vården och servicehuset och stödjer tillgängligheten, då dörröppningen inte har någon tröskel och är på alla sätt hinderfri när dörren är inne i väggen. Dörrarna kan även förses med lås och draghandtaget kan vid behov placeras på ett avvikande sätt. Automatiserade dörrar är också bra lösningar och dörrar som fungerar med fjärrkontroll eller rörelsedetektor gör det väldigt enkelt att ta sig fram.

Samarbete i vårdhem- och sjukhusobjekten GAIUS med Väinö Korpinen Oy.

FUNKTIONELLA HEM DoMedi är ett informationscenter och utställning där man kan prova på lösningar, teknologi, hjälpmedel och andra produkter som stödjer hinderfritt och säkert boende. Liune är med i utställningen som kan hittas i Helsingfors. www.toimivakoti.fi

Liune hoivakodeissa ja palvelutaloissa

Hoivakodit ja palvelutalot
Lue lisää

Liune on sopiva ovi hoivakoteihin ja palvelutaloihin

Liune sairaaloissa

Sairaala
Lue lisää

Liune on sopiva ovi sairaalaan