• fin swe eng

Att planera hemmet

Ett hem kan inte köpas, det måste göras. Hemmet är en plats där de flesta av oss vi slappna av och återhämta sig från vardagen. Hemmet kan dock obemärkt belasta sinnena och öka stressen, om t.ex. ljusen bländar, golven knarrar och stolsbenen knakar.

Vi spenderar en stor del av vår dag i belastande utrymmen och situationer. Barnen i bullriga förskolor och skolor, de vuxna i arbetsplatsens brus, och vid hemkomsten är alla mer eller mindre irriterade. För att avbelasta skulle vi behöva en motvikt för att lugna ner sinnet. Hemmet behöver se ut, låta, kännas och t.o.m. lukta som ett hem.

seinän sisään liukuva Liune ratkaisee tilaongelmat

 

 

Tillgänglighet tänks vara breda dörrar, låga trösklar och tillräckligt stora vändradier.

Den sensoriska tillgängligheten stödjs av jordnära, harmoniska färger, en klar inredning och en omgivning utan för mycket saker som ger sinnesintryck, och där ljuden är kontrollerade och dämpade. Även en grön inredning och närhet till naturen lugnar ner sinnena.

Att avlasta betyder inte endast att man intar position X i soffan. Någon slappnar av bland konst, en annan genom att dra sig undan från sovrummet till ett läshörn. Små barn älskar kojor, gömställen och avlastar även genom fysisk aktivitet. Vi är alla olika, och därför lyssnar vi särskilt noga på de boende när vi planerar olika objekt.

När det gäller sensoriska hem, är extra ljud från möbler, kalla och hårda plattor samt flagranta färger särskilda problem. Inte heller det från inredningstidningar välbekanta helvita hemmet är den bästa lösningen, då vita ytor kan blända eller störa uppfattningen av utrymmena.

 

Att ta hänsyn till sinnena förbättrar helhetsvälmåendet

Det är för var och en viktigt att hitta ett eget sätt att återhämta sig från vardagen. I ett sensoriskt hem kan man ge utlopp för energin eller vila utan att störa andra och utan att själv bli störd.

Liune skapar trivsel i det sensoriska hemmet, då formbarhet av ytorna stödjer även det. Med Liune-innerdörrsystemet kan man dela upp eller förena utrymmet. De extra kvadratmeter som frigörs från svängdörrarna kan man använda till att ytterligare förbättra trivseln i hemmet.

Liune printtilasiovet

Akustik: Liune-dörrarnas ljudisoleringsförmåga är 30 % bättre än hos den vanliga släta svängdörren och de är alla massivdörrar. Dessutom glider Liune-dörrarna mjukt och smäller inte till vid stängning.

Visualitet: Kontraster tjänar synsinnet. Därför bör man i ett sensoriskt hem välja tydligt urskiljbara dörrar och på den ha ett tydligt urskiljbart draghandtag. Om man vill ha en glas- eller spegelglasdörr, bör man ta hänsyn på placeringen för att dörrarna inte ska reflektera ljus eller lura ögat genom återspegling.

 

Man kan inte planera ett hem åt någon annan, men däremot en lägenhet, eller kan man??

Ramarna för hur en lägenhet blir har satts redan i planerings- och byggfasen, då man oftast inte ens vet vem som kommer att bo där. Hur kan man planera en lägenhet som passar alla?Det kan man genom att ta hänsyn till boendekulturen, bokvaliteten, uppfattningen om bra boende samt minimikraven. Designern kan trolla fram mer utrymme i lägenheten genom att modigt välja Liunes väggintegrerade dörrar istället för svängdörrar. På innerväggar ställs det krav på de tekniska egenskaperta, men på oklassade innerdörrar ställs inga krav. Det är dags att höja kraven på boendet till en ny nivå genom att välja de tekniskt bästa lösningarna till innerdörrarna.

Liunen pariovet tuovat helppoa muunneltavuutta tiloihin

 

Var i byggnaden behövs svängdörrar överhuvudtaget?

Liune är en ny innerdörrsstandard som underlättar planeringen av utrymmena och inredningen. Kraven på boendet har ändrats och det finns inte längre en enda rätt uppfattning som skulle passa alla situationer. Bostäderna kräver mer utrymme, då de blir mindre och mindre varje år och för varje år som går har de boende mindre utrymme till sig själv. Genom att byta ut alla lägenhetens L-innerdörrar till i-innerdörrar frigör man både vägg- och golvyta till det boende.

En bra och funktionell bostad kräver god planering. Bostaden trivsel påverkas av öppenhetskänslan, ljuset, färgerna, materialen samt möblerbarheten av utrymmena. Enligt undersökningar uppskattar alla öppna utrymmen. Vad som är viktigt för en lägenhet i långa loppet är anpassningsbarheten vid olika livssituationer.

Pohjakuva näyttää kuinka paljon Liunen ovet tuovat tilaa

 

Lättbyggnadssystem i stål är anpassningsbara

Man kan effektivt påverka byggnadens anspassningsbarhet med byggtekniska metoder. Med tanke på framtidens behov är lättbyggnad det bästa sättet att bygga både bärande och icke-bärande konstruktioner. Planering av framtida anpassningsbarhet sätter nya krav på designern, då överdimensionering av hela konstruktionen inte är ekoeffektivt. En bra princip skulle vara att fundera ut det möjliga framtida användningsbehovet redan i planeringsfasen. Materialvalen är i en nyckelroll vid planeringen och en bra konstruktion är i vilket fall som helst en hybrikstruktur, och bra modelleringsverktyg effektiviserar planeringen. Designverktygen för Liune-designen är särskilt framtagna för att effektivisera och försnabba designarbetet.

Liune tuo lisätilaa kosteisiin tiloihin

 

Liune höjer bostadens värde

Korkeat ovet Liunelta Design D16

Bostadens värde bestäms alltid av de boendes egna behov och hur väl bostaden motsvarar kraven i den stunden. Ett faktum är att ju mer utrymme som har planerats för de boende, desto värdefullare är bostaden. Liune höjer bostadens värde i allas synvinkel och för alla.

Även den billigaste bostaden kan vara anpassningsbar, allt går när vi ger oss själv lov att tänka och planera saker på ett nytt sätt. Vi designar bostäder till att svara på de nuvarande kraven på anspassningsbarhet, för att vi ska få mer utrymme och trivsel i bostäderna, d.v.s. vi skapar hemmet redan på ritbordet, då allt är möjligt med Liune.

 

Konstruktion: Liune är en finsk produkt och är utvecklad när kraven på åtkomlighet ändrades för över 10 år sedan. Elementstommen är färdigsvetsad och ihopmonterad på fabrik och är tillverkad av hård konstruktionsstål.

 

Liunella on hyvät dB-arvot

Övrig information:

Designverktygen finns att ladda ner fritt på: liune.fi/bim/sv

 

En vacker katalog och tips för inredningen

Beställ vårt nyhetsbrev, då är du bland de första som får information om Liunes produktnyheter, erbjudanden och händeser.