Installationsbilder

Här kan man ladda ner Liunes installationsbilder för pressen. Bilderna är delade i tre grupper:

- Installation av elementet

- Installation av dörrblad enkeldörr

- Installation av pardörr

Installationsbilderna finns även i PDF -format.

OBS! Dessa bilder är inte installationsanvisningar.

 

 


 

Installation av element 1

Liune elementin asennuskuva 1

Att göra en installationsöppning

 


 

Installation av element 2

Liune elementin asennuskuva 2

Höj elementets underkant till installationshöjden (den färdiga golvytans höjd)

 


 


 

Installation av element 3

Liunen elementin asennuskuva 3

Skruva fast fästskenan

 


 

Installation av element 4

Liune elementin asennuskuva 4

Kontrollera rakheten med ett vattenpass

 


 

Installation av element 5

Liune elementin asennuskuvia 5

Dubbelkontrollera elementets rakhet i alla riktningar

 


 

Installation av element 6

Liune elementin asennuskuvia 6

Skivbelägg


 

Installation av element 7

Liune elementin asennuskuvia 7

Elementinstallation pardörr

 


 

Installation av element 8

Liune elementin asennuskuvia 8

Kontrollera rakheten med vattenpass och skivbelägg därefter

 


 

Installation av dörrblad 1

Liune oven asennuskuvia 1

Lyft dörrbladet på plats; underkantens frästa spår ska hamna i elementets t-skena

  

Installation av dörr 2

Liune oven asennuskuvia 2

Dörren fästs i hjulsatserna och hjulsatserna dras åt med nyckel

 


 

Installation av dörr 3

Liune oven asennus 3

Kontrollera att dörren verkligen är rak

 


 

Installation av dörr 4

Liune oven asennuskuvia 4

Montera den breda motkarmen

 


 

Installation av dörr 5

Liune oven asennuskuvia 5

Montera de tunna täckkarmarna

 


 

Installation av dörr 6

Liune oven asennuskuvia 6

Montera dörrfoder och golvlister, då var det klart

 


 

Installation av pardörr 1

Liune parioven asennuskuvia 1

Hjulsatserna hängs i rullskenan och spåret i dörrens underkant ska hamna i elementets t-skena

 


 

Installation av pardörr 2

Liune parioven asennuskuvia 2

Lyft även den andra dörren på plats, kom ihåg dörrstopparna i rullskenan

 


 

Installation av pardörr 3

Liune parioven asennuskuvia 3

Soft-tätningsband fästs i ena dörrkanten

 


 

Installation av pardörr 4

Liune parioven asennuskuvia 4

Kontrollera rakheten

 


 


 

Installation av pardörr 5

Liune parioven asennuskuvia 5

Montera de tunna vertikala och övre täckkarmarna

 


 

Installation av pardörr 6

Liune parioven asennuskuvia 6

Kontrollera att båda dörrarna är på samma nivå

 


 

Installation av pardörr 7

Liune parioven asennuskuvia 7

Montera foder och golvlister, och då var det klart