• fin swe eng

Få kontroll på dörrarnas ljudisolering

Liune är en utrymmeslösning i vilken den tekniska kontrollen av ljud är på den bästa möjliga nivån. Liune dörrarna är huvudsakligen massivdörrar, vilket gör att de ljudtekniska egenskaperna är marknadens bästa för oklassificerade dörrar. Liunes dörrar tillverkas av träfibrer och värmetryckt material. Liunes har en 30 % bättre ljudisoleringsförmåga än den vanliga, svängande standardfanerdörren. Boendets trivsel ökar med ljudisoleringsförmågan. 

Dörrindustrin föredrar flerskiktstrukturer, vilket betyder att dörrbladet har luftspalter. Standardfanerdörren har ca. 3 mm hårdskivor på utsidorna och är tom inombords. Dörrars ljudisoleringsförmåga beror på de använda materialen och den använda strukturen, men dörrindustrins standardfanerdörr har en lite bättre ljudisoleringsförmåga än en gardin.

Liune -dörrmodellernas ljudisoleringstabell

Alla rum har sina egna ljudegenskaper. När man planerar rummets användning är det vid akustiken bra att ta hänsyn till dörrens påverkan på utrymmet. Akustiken föds ur konstruktionerna, materialen, maskineriet och byggnadssätten. För att säkra de önskade ljudegenskaperna, bör man ta hjälp av en expert. Liunes dörrmaterial är noggrant utvalda och vi kan erbjuda den bästa möjliga trivseln till ditt hem.

Helimäki Akustiker har i sitt laboratorium undersökt Liune-dörrarnas ljudisoleringsförmåga. Även den svängande träfanerdörrens resultat har mätts och den är Rw 14 dB. 

Liune ljudisolering

Ljud

Alla utrymmen har akustiska egenskaper och vi känner av ljudet med hjälp av hörseln. Hörseln har ursprungligen varit ett varningssystem. Ljudet av en gren som bryts var viktig för den primitiva varelsen som levde i naturen, men ljudet av en rinnande fors eller regn är lugnande ljud. Ljud är en vågrörelse som rör sig fram i luften och ur hörselns perspektiv är det ett sinnesintryck. Människans hörsel är den "mätare" som används vid uppskattningen av ljud. Läs mer on ljudteknik här.

Ljuden hastighet är ungefär 340 m/s, om ljudets frekvens är 100Hz rör sig ljudet under en svängning 340/100=3,4 m. Detta kallas våglängd. När ljudet träffar en fast struktur som förhindrar ljudets förflyttning, saktar luftmolekylernas hastighet av och stannar nästan helt i strukturen.

En tung struktur isolerar ljud bättre än en lätt struktur, detta är ljudisoleringens masslag. Varje väggstruktur har en viss egenfrekvens, vars våglängd råkar vara samma som ljudets hastighet i luften.

Liune gör innerväggen

Liunes dörrmätningar är gjorda i ett ljudtekniskt laboratorium på en enkelstommad gipsvägg. Gipsväggar är lättviktskonstruktioner men har trots det goda ljudtekniska egenskaper, särskilt när stommen är byggd med stålreglar. En enkel vägg fungerar likt en fjäder. Den har en viss egenfrekvens som bestäms av spännvidden, infästningssättet, tjockleken, tätheten och elasticitetmodulen och i den frekvensen vibrerar den krafigt. I mellanfrekvenserna motsvarar strukturen väl masslagens värden. Med stålreglar uppnås bästa ljudisoleringsegenskaper med en enkel, normal innerväggstomme.

En vacker katalog och tips för inredningen

Beställ vårt nyhetsbrev, då är du bland de första som får information om Liunes produktnyheter, erbjudanden och händelser.