• fin swe eng

Designing the house

A home cannot be bought but it is done. A home is a place where most of us want to relax and recover from everyday life. However, a home can inadvertently strain your senses and increase stress if the lights are dazzling, the floors are rattling, and the chair legs are screaming. We spend much of the day in stressful spaces and situations. Children in noisy kindergartens and schools, adults in a workplace noise. Then when you get home, everyone is in trouble. To relieve the burden, we would need a counterbalance and calm the mind. A home needs to look, sound, feel, and even smell like a home.

Accessibility as standard - Liune

Accessibility is often thought of as wide doors, low thresholds, and adequate roundabouts. The sensory availability, on the other hand, gives space to the senses. Sensitivity is supported by earthy, harmonious colors, clear décor, and an environment stripped of everything extra, where sounds are controlled and soft. Green decoration and closeness to nature also soothe the senses.

Unloading does not mean just lying in the X position on a soft sofa. Someone relaxes in the middle of the art, another retreating from the living room to a separate reading room. Young children love huts, hiding places and also relieve the load by moving around. Each of us is different, which is why we listen to residents carefully when planning different objects. 

The extra noise of furniture, cold and hard tiling, flashy colors are difficult for a home with sensory availability. A whitish white home, familiar from interior design magazines, is also not the best solution, as white surfaces can dazzle or make it difficult to perceive spaces. 

Attention to the senses improves overall well-being

it is important for everyone to find their own way to recover from the day. In a sensory-free home, you can release energy and rest without disturbing others or disturbing yourself.

Liune creates comfort in a home with sensory barriers, as the versatility of the spaces also supports accessibility. The Liune pocket door system allows the spaces to be separated and, on the other hand, combined. The extra squares released from the revolving doors can be used to enhance the comfort of your own home.Jokaiselle on tärkeä löytää oma keinonsa palautua päivästä. Aistiesteettömässä kodissa voi purkaa energiaa ja levätä häiritsemättä muita tai häiriintymättä itse.

Liune luo viihtyisyyttä aistiesteettömään kotiin, sillä tilojen muunneltavuuskin tukee aistiesteettömyyttä. Liune-väliovijärjestelmä mahdollistaa tilojen erottamisen ja toisaalta yhdistämisen. Kääntyviltä ovilta vapautuvat lisäneliöt voi käyttää oman kotinsa viihtyisyyden parantamiseen. Liunen ovielementin tekniset ominaisuudet antavat joustavat mahdollisuudet pohjakuvien sekä tilankäytön suunnitteluun. Yksiöstä voidaan tehdä kaksio Liunen kulmaratkaisulla. Kun asunnon kaikki muutkin väliovet ovat seinän sisään liukuvia Liune-ovia, on kaikki tila asukkaan käytössä.

Akustiikka: Liune-ovien ääneneristävyys on 30 % parempi kuin tavallisen kääntyvän puulaakaoven ja ne ovat kaikki massiiviovia. Lisäksi Liune-ovet liukuvat pehmeästi, eivätkä paiskaudu tai pidä ääntä sulkeutuessaan. Lue lisää ovien ääneneristyksestä täältä.

Visuaalisuus: Kontrastit palvelevat näköaistia. Aistiesteettömään kotiin kannattaa siksi valita selkeästi erottuva ovi ja puolestaan siitä helposti hahmotettavissa oleva vedin. Jos haluaa lasi- tai peilioven, kiinnitä huomioita sijoitteluun niin, etteivät ovet heijasta valoa tai harhauta peilautuvalla näkymällä näköaistia.

Kotia ei voi suunnitella toiselle mutta asunnon voi, vai voiko?

Asunnolle on määrätty puitteet jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, jolloin asukkaat eivät ole tiedossa. Miten voi suunnitella asunnon, joka soveltuu kaikille? Asumiskulttuuri, asumistason, hyvän asumisen käsityksen kautta sekä minimivaatimustason kautta. Suunnittelija voi loihtia asuntoon lisätilaa, olla rohkea ja muuttaa kaikki kääntyvät ovet Liunen seinän sisään integroiduiksi oviksi. Väliseinältä vaaditaan teknisiä ominaisuuksia mutta luokittelemattomalta sisäovelta ei vaadita mitään. On korkea aika nostaa asumisen taso uudelle tasolle huomioimalla teknisesti parhaat ratkaisut välioviin.

Liunen pariovet tuovat helppoa muunneltavuutta tiloihin

Mihin rakennusten väliseinissä ylipäänsä tarvitaan kääntyvää ovea?

Liune on uusi väliovistandardi, joka helpottaa tilan suunnittelua ja sisustamista. Asumisen tarpeet ovat eriytymässä, enää ei ole oikeaa asumisen käsitystä, joka sopisi kaikkiin asumistilanteisiin. Tilaa tarvitaan asuntoihin, sillä ne pienenevät joka vuosi ja asukkailla on vuosi vuodelta vähemmän tilaa itselleen. Vaihtamalla asunnon kaikki väliovet i -oviksi, L-ovien tilalle saadaan vapautettua seinä- ja lattiatilan kodin asukkaiden käyttöön.

Hyvä ja toimiva asunto vaatii hyvän suunnittelun. Asunnon viihtyvyyteen vaikuttaa väljyyden tuntu, valoisuus, värit ja materiaalit sekä tilan kalustettavuus. Tutkimustenkin mukaan kaikki arvostavat väljää tilaa. Tärkeää toimivalle asunnolle pitkällä aikavälillä on muunneltavuus eri elämäntilanteisiin.

Pohjakuva näyttää kuinka paljon Liunen ovet tuovat tilaa

Teräksiset kevytrakennejärjestelmät ovat muuntojoustavia

Rakennuksen muuntojoustavuuteen voidaan vaikuttaa varsin tehokkaasti rakenneteknisin keinoin. Tulevaisuuden muutostarpeita ajatellen kevytrakentaminen on muuntojoustavin tapa rakentaa niin kantavissa kuin ei-kantavissakin rakenteissa. Muuntojoustavuuden ennakointi vaatii suunnittelijalta entistä enemmän, koska koko rakenteen ylimitoittaminen ei ole ekotehokasta. Hyvä periaate olisi miettiä rakennukselle mahdollinen vaihtoehtoinen käyttötarkoitus ja huomioida kyseisen käyttötavan aiheuttamat muutostarpeet jo suunnitteluvaiheessa. Materiaalivalinnat ovat suunnittelussa avainasemassa ja hyvä rakennus on joka tapauksessa hybridirakenne sekä hyvät tietomallinnuksen työkalut antavat suunnittelutyöhön tehokkuutta. Liunen suunnittelun työkalut on tehty nimenomaan tehostamaan ja nopeuttamaan suunnittelutyötä.

Liune tuo lisätilaa kosteisiin tiloihin

Liune nostaa asunnon arvoa

Korkeat ovet Liunelta Design D16

Asunnon arvo määräytyy aina asukkaan omista tarpeista ja siitä, miten hyvin asunto vastaa sen hetken vaatimuksiin. Tosiasia on se, että mitä enemmän asukkaalle on suunniteltu tilaa, sen arvokkaampi asunto on. Liune nostaa asunnon arvoa kaikkien näkökulmasta ja kaikille.

Edullisimmassakin asunnossa voi olla muuntojoustavuutta, kaikki toteutuu, kun annamme itsellemme luvan ajatella ja suunnitella asioita uudella tavalla. Suunnittelemme asuntoja vastamaan nykyiseen muutostarpeeseen, jotta saamme lisää avaruutta ja viihtyisyyttä asuntoihin eli loihdimme kodin jo suunnittelupöydällä, sillä Liunella kaikki on mahdollista.

Rakenne: Liune on kotimainen tuote ja se on tehty kotimaiseen 66 mm runkostandardiin. Liune on nimenomaan kehitetty esteettömyysmääräysten muuttuessa yli 10 vuotta sitten. Elementtirunko on kasattu tehtaalla valmiiksi lujasta rakenneteräksestä.

Suunnittele tilaa Liunen BIM -objektilla

Hyvä ja toimiva tila vaatii hyvän suunnittelun, ja hyvä tuote on arkkitehdille mahdollisuus tehdä uusia ja kestäviä suunnitteluratkaisuja. Tilojen muunneltavuus tukee niiden toimivuutta ja aistiesteettömyyttä, ja Liune-väliovijärjestelmällä muunneltavuus lisääntyy.

Tarjoamme arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun ammattilaisille BIM-objektin, jolla tilojen suunnittelu helpottuu. Suunnitteluobjektista löytyvät kaikki Liunen ovimallit, ja kunkin oven sopivuuden ympäristöönsä näkee heti. Tämä säästää suunnittelijan aikaa ja vähentää virheiden mahdollisuuksia rakennuspiirustuksissa, kun valmistajan laatimia objektikuvia voi käyttää detaljikuvissa.

Suunnittelun työkalut ovat ladattavissa vapaasti: liune.fi/bim

Beautiful catalogue and hints for interior designs

You can sign-in to start receiving News Letter with fresh information, offers and happenings regarding the Liune-products.