Rakennustuotteen CE -merkintä

CE-merkintä helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua. Se kertoo rakennustuotteelta todennettavaksi vaadittavat ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla, ja edistää siten rakennustuotteiden vapaata liikkuvuutta EU-markkinoilla. Ostajan on CE-merkinnän avulla helpompi arvioida tuotteen sopivuutta tiettyyn rakennuskohteeseen. CE-merkityn tuotteen voi myös saattaa markkinoille kaikkialla Euroopassa ilman erillisiä, jokaisessa maassa tehtäviä viranomaisselvityksiä. Rakentamismääräykset asettavat edelleen kansallisella tasolla vaatimuksia tuotteiden ominaisuuksille. Rakentajan velvollisuus on varmistua siitä, että rakennustuote on ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voi käyttää aiotussa rakennuskohteessa.

Tuotteen CE-merkinnästä vastaa valmistaja. Tuotteen valmistaja kiinnittää CE-merkinnän itse rakennustuotteeseen tai pakkaukseen sen jälkeen, kun suoritustasoilmoitus on laadittu. CE-merkintää ei siis haeta viranomaisteitse. Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen valmistaja vakuuttaa tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

Miten CE-merkintä näkyy tuotteissa?

CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden tunnistaminen on helppoa. Tuotteiden CE-merkintä on tuotteessa tai toimitusnipussa.

Asiakirjoissa CE-merkintä on:

-toimitusasiakirjoissa, joissa ohjeistus mistä voi ladata suoritustasoilmoituksen (DoP)


Aulis Lundell Oy:n toiminta on sertifioitu ISO:9001 2015-laatujärjestelmän mukaisesti. Sertifioitu järjestelmä on ollut vuodesta 2004.

Yhtiömme on aloittanut CE-merkintöihin liittyvät toimet vuonna 2007, jolloin jo osa tuotteista on ollut merkittynä. Nyt tuoteryhmistämme on tullut lisää CE-merkinnän piiriin kuuluvia harmonisoituja järjestelmiä.

Rakennustuoteasetus

Rakennustuoteasetuksen (305/2011/EU) mukaan CE-merkintä on pakollinen kaikille niille rakennustuotteille, jotka saatetaan markkinoille ja joihin sovelletaan eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja 1.7.2013 alkaen. Rakennustuoteasetus korvaa rakennustuotedirektiivin.

Ce merkki

Tutustu tuotteisiin

Tutustu tuotteisiin